martes, 14 de junio de 2011

DOCUMENTACIÓ i ACTIVITATS | DOCUMENTACIÓN y ACTIVIDADES | DOCUMENTATION and ACTIVITIES

El projecte expositiu FREQÜÈNCIES es completa amb un espai de documentació i activitats, punt de trobada entre aquells visitants que volen saber més sobre el projecte. De forma especial, aquest lloc està equipat per acollir als grups de professors i estudiants que inclouen la visita als seus programes docents i per facilitar la presentació de projectes artístics o científics afins.

Cunninghan Dance Foundation
 

  

El proyecto expositivo FRECUENCIAS se completa con un espacio de documentación y actividades, punto de encuentro entre aquellos visitantes que quieren saber más sobre el proyecto. De forma especial, este lugar está equipado para acoger a los grupos de profesores y estudiantes que incluyen la visita en sus programas docentes y para facilitar la presentación de proyectos artísticos o científicos afines.A Documentary and Activities Room complete the exhibition project. It is conceived as a working space that provides a convenient setting both for academic debate and for the visitors that want to know more about the project.It is also open to the presentation of artistic or scientific projects related.


No hay comentarios:

Publicar un comentario