lunes, 13 de junio de 2011

SO | SONIDO | SOUND

- Tot està viu, ressonant en freqüències pròpies. La freqüència és una pulsació... tot persisteix en l’èter com a inscripció energètica.
- El so vindrà directament d’un dels elements primigenis: l’alumini. Serà el lloc de la veu de la matèria.
(Eugènia Balcells, fragment "L'altra cara de la lluna" del catàleg "Freqüències")


- Todo está vivo, resonando en frecuencias propias. La frecuencia es una pulsación... todo persiste en el éter como inscripción energética.
 - El sonido vendrá directamente de uno de los elementos primigenios: el aluminio. Será el lugar de la voz de la materia.
(Eugènia Balcells, fragmento "La otra cara de la luna" del catálogo "Frecuencias")
- Everything is alive, resonant at its own frequencies. The frequency is a pulsation … everything persists in the ether as an inscription of energy.
- The sound will come directly from one of the primitive elements: aluminium. It will be the voice of the material.
(Eugènia Balcells, fragment "The other side of the moon" from the catalog "Frecuencies")No hay comentarios:

Publicar un comentario